Chúng tôi không "tuyển dụng" mà là chúng tôi đi săn tìm và liên tục chào đón thêm về “đội của mình” nhưng con người ưu tú và tinh hoa trong lĩnh vực của họ, những con người có cùng giá trị cốt lõi với chúng tôi. Giỏi chuyên môn, tận tâm phục vụ khách hàng / bệnh nhân, ưa thích lối làm việc chuyên nghiệp “làm hết sức chơi hết mình”… Nếu Bạn là người như thế, Bạn là Bác sỹ, là Điều dưỡng – y tá, KTV… hay bất kỳ vị trí nào khác mà bạn nghĩ rằng chúng tôi cần tới Bạn thì xin hãy liên hệ (email, điện thoại…) với Chúng tôi ở bất kỳ thời điểm nào bạn muốn. Ở đâu có thể cho Bạn thu nhập tốt, ở đâu có môi trường làm việc tốt thì Chúng ta còn có thể cùng nhau tạo dựng được những thứ đó ở Phòng khám Linh Đàm và Cty Kết nối Y tế với mức độ tuyệt vời hơn!