Cở sở vật chất

 
 Khu vực tiếp đón bệnh nhân
 
 Khu vực chờ khám
 
 
 Phòng khám Tai - Mũi -Họng
 
 
 Phòng Xét nghiệm
 
 
 Phòng Xét nghiệm
 
 
 Phòng khám bác sỹ
 
 
 Khu vực lấy máu
 
Phòng Siêu âm