Bs. Vũ Mạnh Cường

Bs. Vũ Mạnh Cường

Khoa Cấp Cứu - Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương


Bs. Thân Mạnh Hùng

Bs. Thân Mạnh Hùng

Khoa Cấp Cứu - Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương